top of page
ADA Heykelcik.png

Milli ADA// BAyrAk Köşesi, ADAYAsA, ADA Dil Bilgisi

" 5 (beş) PekKutlu Bir SAyıdır."

Kırmızı Çizgili Bayrakpsd.png

5 AnAADA Tür, 5 fArklı Kutlu Otluğu 

ŞAnlı ADA BAyrAğı 5 AnAADA Türünü Temsil Eder.

5 AnAADA Tür, 5 fArklı Kutlu Otluğu 

5 Kutlu AnAADA Tür

ADA Birleşik Türler, "13 NisAn OlAylArı" ile BAğımsızlığını İlAn eden "Seçilmiş Kutlu OtluklArdır". Kurulum ve Gelişim Süreci ADA BAşkonsolosluk BAlkonundAn Yönetilen bu ToprAklar ADA’lılarındır.

Mavi Çizgili Bayrak.png
Kumaş A. Yeşil Bayrak.png

ADA’lı VAtAndAşlAr sAdece Otluk olAn CAnlılardır. Bu Otonom Otluk Bölgede İnsAn, Çift AyAklı CAnlılar SAdece birer İşbirlikçi ve ZiyAretçi olAbilirler.

"41 Adım Çevre" UzunluğunA SAhip olAn ToprAklarımız,"13 Adım KArAsulArı KAnunun A" göre "240 Adımlık Çevre OtluklAr" Üzerin de Söz HAkkınA SAhiptir.

İmzA: BAhÇivAn

ADA Official Framed Flag.png
Sarı Çizgili Bayrak.png
Kumaş K. Yeşil Bayrak.png

ADA YAsA;

 

1) ADA ADA’lılArındır.

 

2) ADA’Lı OlAnlAr Sadece Otluk OlAnlArdır.

 

3) Çift AyAklı, İnsAnlAr sAdece -İşbirlikçi yAdA İşçi olabilir. İşbirlikleri ADA’yı Resmi olArak TAnımAk demektir.

 

4)ADA MArşlArı vArdır.

 

5) 1. 2. 3. Maddeler Değiştirilemez, Espirisi YApılAmAzdır.

 

6)  ADA; Eşelenebilir, KAzılAbilinir yada üzerine YAtılAbilir AmA Bölünemez.

 

7) YAzım HAklArı ve ADA Dil Bilgisi Önemlidir. Yazım HAtAlArı Politiktir.,

 

8) ADA Ölçü birimi ADım dır.

 

9) Ben Bilmiyordum HAkkı DAimA vArdır. Bir bilen BAş Sorumlu yoktur.

 

10) Boş BırAkılmış Madde Hakkı Vardır.

ADA 1th Period Logo.png
bottom of page